🟣 კომლის მომდევნო შეხვედრა “გარდატეხის ასაკი” შპს ბესიკ ნიპარიშვილი სკოლა-გიმნაზია – ში ჩატარდა.
🔵 შეხვედრას დაესწრნენ როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლები და ახალგაზრდები ❤️
🤝 პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი.