✈ ვიზალიბერალიზაციის მინიჭების შემდეგ, 2017 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით, საქართველოს 500,000-ზე მეტმა მოქალაქემ მილიონზე მეტჯერ იმოგზაურა ევროკავშირის ქვეყნებში ვიზის გარეშე.
📖 2014-21 წლებში, ქართველმა სტუდენტებმა და აკადემიურმა პერსონალმა 11,000-ჯერ ისარგებლეს Erasmus+ -ის გაცვლითი პროგრამით.
🤝 პროგრამის EU4Business ფარგლებში, 2020 წელს ევროკავშირმა 19,000 მცირე და საშუალო საწარმოს დაუჭირა მხარი. მოცემული საწარმოებიდან 24%-ს ქალები ხელმძღვანელობენ. შედეგად, დასაქმდა დაახლოებით 10,000 ადამიანი და პანდემიის პერიოდში შენარჩუნდა 90,000 სამუშაო ადგილი.
📌 გამოყენებული წყარო: EU Neighbours East