😊 “თვითზრუნვის პრაქტიკების” ფარგლებში მონაწილეებმამიიღეს ინფორმაცია თუ რა არის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და აქცენტი გაკეთდა იმაზე, თუ როგორ გავუმკლავდეთ რთულ გამოწვევებს და როგორ ვიზრუნოთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.
🤩 დისკუსიის პარალელურად სესიაზე გაზიარებული იყო მაინდფულნესზე დაფუძნებული ზრუნვის პრაქტიკები.
🤝 პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ქალთა ფონდი საქართველოში.