🥳 15-16 ივლისს კომლის სივრცეში პირველად ვუმასპინძლეთ ახალგაზრდულ ბანაკს. მასში მონაწილეობდა კასპის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 11 ახალგაზრდა.
🤝 ბანაკის პირველ დღეს მონაწილეებმა ერთმანეთი გაიცნეს და გუნდის შეკვრის აქტივობები გააკეთეს. მათი აქტიური ჩართულობით მოირთო და გალამაზდა კომლის ეზო.
🙋‍♀️🙋‍♂️ ღონისძიების მეორე დღე უშუალოდ ახალგაზრდების სამოქალაქო კომპეტენციების განვითარებას დაეთმო. ბანაკის მონაწილეებმა გაიგეს მეტი დემოკრატიის, მოქალაქეობის, საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობების, სათემო ინიციატივების მნიშვნელობისა და ქრაუდფანდინგის შესახებ.
🤗 მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებმა შეიძინეს ახალი მეგობრები და თანამოაზრეები მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადგილიდან და მათთან ერთად დაგეგმეს საინტერესო აქტივობები.
✅ კომლის ახალგაზრდული ბანაკი განხორციელდა European Endowment For Democracy-ის ფინანსური მხარდაჭერით.