👩 ჩვენი მენტი სალომე გვიზიარებს, თუ რა ისწავლა მენტორინგის პროცესში:
🔈 “მენტორინგმა მასწავლა რომ ჩემს გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ორი მხრიდან უნდა შევხედო და ავწონ-დავწონო მათი კარგი და ცუდი მხარეები. მენტორინგის დახმარებით მივხვდი რომ არ უნდა შეგეშინდეს ყველაფერს კრიტიკულად შეხედო.
✔️ ეს პროცესი დამეხმარა ჩემი პიროვნული განვითარება პირველ ადგილზე დამეყენებინა და პრიორიტეტები სწორად გადამენაწილებინა რაც რა თქმა უნდა ჩვენი განვითარების საწინდარია. მივიღე დამატებითი ინფორმაცია და გავიმყარე ჩემი მიზნები.”