📌 4 ივნისს, 16:00 საათზე კომლის სივრცეში ჩატარდა კიდევ ერთ საინტერესო შეხვედრა: რა არის ქრაუდფანდინგი?
🔍 შეხვედრის მიზანი იყო ქრაუდფანდინგის, სახალხო დაფინანსების ინსტრუმენტი და მისი გამოყენების შესაძლებლობების გაცნობა ახალგაზრდებისათვის.
👩🏻‍💻 შეხვედრას უძღვებოდა მარიამ მიროტაძე, რომელიც არის Crowdfunding Association of Georgia დირექტორი.
🤩 კომლის წევრებმა და აქტიურმა ახალგაზრდებმა კი უკვე დაიწყეს ახალი კამპანიის იდეაზე მუშაობა, რომლის შესახებაც სულ მალე შეიტყობთ.