💥  კასპში, კომლის სივრცეში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე “ როგორ მოვამზადოთ საპროექტო განაცხადი “
👉 შეხვედრის დროს განვიხილეთ პროექტის საჭიროებები, მიზნები და ამოცანები.
✴️ შეხვედრას უძღვებოდა – თეონა დალაქიშვილი
🤝 ტრენინგი განხორციელდა European Endowment For Democracy – ის ფინანსური მხარდაჭერით.