კომლში სიახლე გვაქვს 🎉
დღეს გაგაცნობთ ჩვენს სათემო მენტორებს, ანისა და მარიამს ❤️
😇 მენტორინგი არის თანამშრომლობაზე დამყარებული ურთიერთობა, ერთმანეთის მიმართ პასუხისმგებლობისა და ანგარიშვალდებულების მქონე ორ (ან მეტ) პირს შორის, რომლის მიზანია, დაეხმაროს მენტორობის ბენეფიციარს (მენტის) მკაფიო და ორივე მხარის მიერ განსაზღვრული სასწავლო მიზნების მიღწევაში.
🟢 ჩვენი სათემო მენტორები, ანი და მარიამი დაგეხმარებიან თქვენი სასწავლო მიზნების ფორმულირებასა და მათ მიღწევაში.
👉 თუ გსურს, გყავდეს კომლის ინდივიდუალური მენტორი, შეავსე მოცემული ფორმა: