📢 “კომლმა” და “ახალგაზრდა ფემინისტებმა” ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრა შრომითი უფლებების შესახებ.
📌 მოწვეულმა სპიკერმა, თამარ გაბისონიამ შეხვედრაზე განიხილა შემდეგეგი საკითხები:
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობები;
მიმდინარე შრომითი ურთიერთობები;
კონტრაქტი;
შვებულება;
სამუშაო დრო;
ზეგანაკვეთური სამუშაო;
სამსახურიდან გათავისუფლება;
კომპენსაცია და სხვა უფლებები.
📍 შეხვედრას უმასპინძლა გიორგი ხორგუაშვილის სახელობის კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა.