კომლი არის სათემო სივრცე, სადაც შესაძლებელია ფიქრი, დაკვირვება, კვლევა, მუშაობა და ახალი ცოდნის თანა-შექმნა.

კომლი ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად ცდილობს ცოდნა გაანთავისუფლოს აკადემიური ჩარჩოებიდან და ხელმისაწვდომი გახადოს ისეთი სამეზობლოებისთვის, სადაც ამის შესაძლებლობა ნაკლებად არსებობს. თანაშექმნის სივრცეში სტუმრები იზიარებენ „თემთან ერთად“ პრინციპს, რაც გულისხმობს მათი საქმიანობისა და აღმოჩენების შესახებ ცოდნის ადგილობრივი თემის წევრებისთვის გაზიარებას და გაცნობას.

RDYE პროექტის ფარგლებში, კომლი კასპის მუნიციპალიტეტში დამწყები და მოქმედი ახალგაზრდა მეწარმეებისათვის დაგეგმილ ტრენინგებს უწევს ორგანიზებას.

ENG

“Komli” is a co-creation space for members of the local community, freelancers, researchers, artists volunteers and organizations from around the Globe.

“Komli” aims to create, in partnership with locals and guests, a framework free learning practice while offering its services to the local community that might have less access to learning opportunities and wider community services. In this co-creation space, guests understand the principle of “togetherness within a community”.

Within the RDYE project, “Komli” is organizing trainings for young entrepreneurs in Kaspi municipality.