წესები და პირობები შემომწირველებისათვის:

 • დონაციის ღილაკის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ დაიცავთ ხელშეკრულებაში არსებულ პირობებს და ვებ გვერდით სარგებლობის წესებს.
 • დაიცავთ საავტორო უფლებებს, არ განახორციელებთ ვებთ გვერდზე არსებული ინფორმაციის სრულად ან რაიმე ნაწილის კოპირებას და გავრცელებას;
 • დაიცავთ თქვენი პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას და კონფიდენციალურობას;
 • არ გაასაღებთ თავს სხვა პიროვნებად, არ გამოიყენებთ სხვა მომხმარებლის პირად მონაცემებსდა სხვა მომხარებლის ბარათს
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ვებ გვერდის ან მომსახურების გამართულ ფუნქციონირებას.
 • არ განახორციელებთ ისეთ ქმედებას, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით ან ამ საიტის  პირობებით.

დონაცია:

 •  თქვენ შეგიძლიათ, მხოლოდ ბარათით გადახდა კომლის  ახალგაზრდების მიერ ინიცირებული პროექტების მხარდასაჭერად.
 • ჩვენ ვცდილობთ, რომ ინფორმაცია კომლის თემის ინიციატივებზე, ასევე იდეის ავტორებზე, მიზნებზე, პროექტის მიმდინარეობაზე იყოს  მაქსიმალურად ზუსტი 
 • თქვენ ვალდებულებას იღებთ, რომ გადახდის დროს იყენებთ მხოლოდ თქვენს პირად ბარათს ან თქვენს პირად ფინანსურ ანგარიშს.

თანხის დაბრუნება:

“კომლის თემი” დააბრუნებს შემოწირულობას გადახდიდან 10  სამუშაო დღის ვადაში, თუ იარსებებს ასეთი ვალიდური მოთხოვნა შემომწირველისაგან. თანხას გამოაკლდება შესაბამისი საკომისიო გადასახადები.

თქვენ მიერ გაზიარებული ინფორმაციის გამოყენება:

კომლის თემი არ გამოიყენებს თქვენს მონაცემებს არც შიდა ოპერაციების და არც გარე მიზნებისათვის. თქვენს მიერ მითითებული ელ-ფოსტის გამოყენება მოხდება მხოლოდ სამადლობელი წერილის გამოგზავნისათვის.

უსაფრთხოება:

 • საიტის უსაფრთხოება დაცულია, . მაგრამ გთხოვთ, გააცნობიეროთ, რომ,  როგორც ნებისმიერი საიტი, komli.ge არაა დაცული ჰაკერული შეტევებისგან.
 • ბარათის და ფინანსური ტრანზაქციის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელია tbc  ბანკი და  კომლის თემს  არ აქვს წვდომა თქვენი ბარათის მონაცემებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ააიპ კომლის თემი, ს/კ 432551080,

კასპი, კელაპტრიშვილის ქუჩა, მაცხოვართან

www.komli.ge

connect@komli.ge

557317713